Agencija SOURCE je prva i za sada jedina u Srbiji i Crnoj Gori, uvela uslugu radio i TV monitoringa na bazi praćenja audio zapisa. Ova usluga podrazumeva praćenje reklamnih i muzičkih radio i televizijskih spotova i svakodnevno dostavljanje izveštaja.

Usluga monitoringa koja podrazumeva praćenje pojavljivanja određenog audio zapisa (reklame, pesme, oglasa...) u programu radio i TV stanica se bazira na softverskom praćenju specifičnosti audio zapisa. Naime, program određuje tzv. fingerprint koji se prati kao jedinstveno obeležje svakog audio zapisa. To omogućava da se sa svakim pojavljivanjem audio zapisa na radiju i televiziji, tačno dobije vreme i broj pojavljivanja u toku posmatranog perioda.

Direktnu korist i primenu ove usluge imaju pre svega:

reklamne agencije
muzički izvođači i autori
produkcijske kuće
radio i TV stanice
oglašivači

U izveštaju se dostavlja naziv radio ili TV stanice na kojoj se spot emitovao i tačno vreme kada se emitovao. Ako ste se pitali da li su se Vaše reklame ili muzički spotovi zaista emitovali u pravom trenutku ili da li su se emitovali dovoljan broj puta, ovo je usluga za Vas.

Ako ste zainteresovani za ovu jedinstvenu uslugu, kontaktirajte nas ili nam pošaljite e-mail a mi ćemo doći kod Vas i održati prezentaciju koja će Vam pokazati sve prednosti korišćenja ove usluge.

 

   
©source 2000-2012

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player