Computer Assisted Telephone Interviewing - CATI BEOGRAD
 

KVANTITATIVNA ISTAŽIVANJA

Ova istraživanja se baziraju na analizi podataka koji su prikupljeni od strane velikog broja ispitanika, a prezentacija rezultata je najčeće u obliku tabelarnih prikaza, dijagrama na osnovu kojih se kasnije primenom statističkih analiza pišu izveštaji. Razlikujemo nekoliko metoda prikupljanja podataka:

Direktan razgovor sa ispitanikom (face-to-face / F2F)

Ispitivanje se sprovodi u direktnom kontaktu sa ispitanikom tj. licem u lice tako što anketar čita pitanja iz upitnika, predložene odgovore a ispitanik bira jedan od ponuđenih odgovora. Administracija upitnika je u potunosti od strane anketara, tj. ispitanik sam ne popunjava upitnik. Ovo je najčešće korišćen metod prikupljanja podataka. Kao jedan od oblika ispitivanja licem u lice je ispitivanje uz pomoć računara - CAPI (Computer Assisted Personal Interview). Ređe je primenjivan, ali za složenija istraživanja je veoma pogodan, pogotovo u marketinškim istraživanjima, kada se testiraju neki novi proizvodi, reklame ili slogani.

Telefonska anketiranja - CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing)

Sa razvojem telekomunikacija i povećanjem telefonske penetracije (broj domaćinstava koje poseduju telefonski priključak), ova metoda prikupljanja podataka je postala veoma popularana u istraživanjima. Ona omogućuje da se u kratkom vremenskom periodu realizuje veliki broj intervjua dok su troškovi ovakvog istaživanja svedeni na minimum.

[nastavak]


Anketiranja
samostalnom administracijom upitnika - (self-administrated / SA)

Ova grupa načina prikupljanja podataka se u svojoj osnovi razlikuje od ostalih po tome što ispitanik samostalno popunjava upitnik. Ove metode se ređe koriste jer su tehnološki ograničene na određene kategorije ispitanika ili su zbog neravnomernog odziva ispitanika vremenski neusklađene.

Ispitivanje putem pošte
Ispitivanje putem email-a
Ispitivanje putem Interneta

Svaki od navedenih metoda ima svoje prednosti i mane, pa se zato i pri postavljanju samog istraživanja mora voditi računa kakve podatke želimo da dobijemo i koji je od načina prikupljanja najoptimalniji za takvo istraživanje. Loše odabrana metoda prikupljanja podataka može u velikoj meri uticati i na rezultate istaživanja.

 

Computer Assisted Telephone Interviewing - CATI BEOGRAD
   
©source 2000-2012

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player