KVALITATIVNA ISTRAŽIVANJA

Istraživanja ovog tipa se baziraju na malom broju ispitanika, participanata, koji poseduju karakteristike važne za temu istraživanja, jer oni predstavljaju esenciju mnogo veće ciljne grupe ispitanika. Učesnici ovih istraživanja se biraju iz populacije na osnovu selekcionih upitnika koji sadrže pitanja vezana za temu istraživanja.

Grupne diskusije (Focus Group Disccusions /FGD)

Grupne diskusije su najčešći metod prikupljanja podataka u kvalitativnim istraživanjima. Njihova osnovna prednost u odnosu na druge istraživacke metode je mogućnost primene različitih projektivnih i podsticajnih tehnika, koje obezbeđuju dublji uvid u ponašanja, motivaciju i odlučivanja ispitanika. Često se rezultati grupne diskusije koriste kao inicijalna faza terenskog istraživanja za prikupljanje potrebnih informacija pri kreiranju upitnika. Osoba koja vodi grupnu diskusiju zove se moderator i ima ulogu da vodi i oblikuje diskusiju kako bi ona imala svoj tok vezan za temu istraživanja.

Dubinski intervju (In Depth Interview / IDI)

Dubinski intervju je metod koji podrazumeva razgovor intervjuera i jednog ispitanika. Na ovakav način se vrše istraživanja koja omogućavaju dublji uvid u određeni problem koji se ispituje jer je ispitaniku omogućeno da detaljnije izrazi svoje mišljenje bez uticaja od strane grupe. Kod ovih istraživanja se velika pažnja treba obratiti prilikom izbora ispitanika.

Prednosti ovakvih istraživanja se ogledaju u vlikoj količini informacija koja se dobije u kratkom vremenskom roku i uz male troškove. Sa druge strane, diskusije mogu da veoma različito utiču na pojedine ispitanike, od toga da ih podstiču na raspravu do potpunog odbijanja učestvovanja u diskusiji. Analiza i izveštaj koji se na osnovu ovih istraživanja dobijaju, svakako uključuju i ovakve pojedinosti kao relevantne pokazatelje.

 

     
©source 2000-2012

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player