O ISTRAŽIVANJIMA

Poslednjih nekoliko godina smo svedoci ekspanzije raznovrsnih istraživanja u svim oblastima, kako ekonomskim, tako i u društvenim i političkim. Specifičnosti društva, kao i njegov ekonomski razvoj uslovljavaju i primenu i brojnost određenih vrsta istraživanja. Kod nas, kao i u okruženju većina ih se odnosi na istraživanja rejtinga političkih partija te stavova građana prema određenoj politici vlade i njenih predstavnika. Rezultati ovakvih istraživanja su veoma pogodni za "dnevnu upotrebu" i veoma se često objavljuju u medijima kao okvirni pokazatelji trenutne siuacije. Ispod ovih podataka koji se objavljuju u medijima, ova istraživanja nam omogućuju da sprovodimo mnogo ozbiljnije analize političkih stavova, religioznih stavova, životnih ciljeva i vrednosti, socio-etničke distance, analize slobodnog vremena i drugih, a sve u cilju kako bismo ustanovili kategorije prema kojima gravitiraju ispitanici te ispitali povezanost između svake od njih. Ovakve vrste istraživanja uglavnom koriste razne vladine i nevladine organizacije, jer u njima nalaze bogat izvor informacija i pokazatelja za njihovo dalje delovanje.

Nasuprot ovim, istraživanje tržišta obuhvataju prikupljanje, analiziranje i interpretaciju podataka u cilju dobijanja informacija potrebnih u odlučivanju i rešavanju problema u oblasti tržišnog poslovanja (marketinga). Na taj način se sprovode istraživanja vezana za kupovne navike određenih kategorija proizvoda, način na koji potrošači biraju prodavnicu i gde kupuju koje proizvode, istraživanja za određivanje tržišnog i prodajnog potencijala, prognoze i analize prodaje, poboljšanja kvalitete usluga i slično. Prodavci sve više shvataju koliko je važno prepoznati šta potrošač očekuje, kako ga pridobiti i zadržati koje su njegove želje. Sami potrošači su svesni sve većeg broja prodajnih lanaca i sve više biraju i traže mesto koje ih najviše zadovoljava, gde će kupovati. Sve navedeno dovelo je do stvaranja strateške veze na relaciji proizvođač - istraživanje tržišta - potrošač. Sa sigurnošću se može reći da je istraživanje tržišta osnovni oblik aktivnosti koji pomaže kompaniji da stekne informacije o potrošacima i potencijalnim potrošacima, konkurenciji i kanalima distribucije, cenama i promotivnim aktivnostima, što služi kao osnova za uočavanje potreba i mogućnosti plasiranja proizvoda i pozicioniranja na tržištu.

 

   
©source 2000-2012

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player